یلدا مبارک!
یلدا مبارک!
چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ ۰:۲۶ ب ظ

یلدا تجلی یک دلی  انسان هاست. معنای بیداری و هوشیاری و شیرین کامی اندیشه هاست