اخبار درون سازمانی

برنامه سومین گردهمایی ماهیانه (Stand-up meeting) گروه داده پردازی بانک پارسیان

14 مهر 1397

جدول زمانبندی سومین گردهمایی ماهیانه (Stand-up meeting) گروه داده پردازی بانک پارسیان

گزارش دومین گردهمایی ماهیانه (Stand-up meeting) گروه داده پردازی بانک پارسیان

14 مهر 1397

دومین مراسم ماهیانه گروه داده پردازی در تاریخ 97/06/05 در سالن همایش بانک پارسیان برگزار شد...

برنامه دومین گردهمایی ماهیانه (Stand-up meeting) گروه داده پردازی بانک پارسیان

3 شهریور 1397

جدول زمانبندی دومین گردهمایی ماهیانه (Stand-up meeting) گروه داده پردازی بانک پارسیان

گزارش اولین گردهمایی ماهیانه (Stand-up meeting) گروه داده پردازی بانک پارسیان

8 مرداد 1397

اولین مراسم ماهیانه گروه داده پردازی در تاریخ 97/05/07 در سالن همایش بانک پارسیان برگزار شد...

اولین گردهمایی ماهیانه (Stand-up meeting) گروه داده پردازی بانک پارسیان

8 مرداد 1397

عمل‌گرایی برخلاف ایده‌گرایی، نشان‌دهنده‌ی حرکت رو به جلوی یک مجموعه است...