برگزاری چرخه تجربه هزاره سوم و پارسیان نوین
برگزاری چرخه تجربه هزاره سوم و پارسیان نوین
پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ ۱:۳۵ ب ظ

استودیو تجربه گروه داده‌پردازی پارسیان با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در تاریخ 8 آذر ماه 1402 اقدام به برگزاری نشست تخصصی "هزاره سوم و پارسیان نوین" با محوریت بررسی نحوه تعامل صنعت بانکداری با نسل هزاره سوم، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای مواجهه با این نسل و پنل تخصصی "چالش‌ها و فرصت‌های تحول دیجیتال در بانک پارسیان" کرد که در این رویداد، استودیو تجربه میزبان مدیران و رؤسای ادارات مختلف بانک پارسیان، هیأت عامل گروه سرمایه‌گذاری پارسیان و گروه مالی پارسیان بود.

در ابتدای این رویداد جناب آقای دکتر توفیقی مدیر عامل گروه داده‌پردازی پارسیان به تشریح اقدامات این شرکت در حوزه تحول دیجیتال در راستای چشم انداز و مأموریت گروه داده‌پردازی پارسیان پرداخت و در ادامه ضمن تعریف تحول دیجیتال در حوزه بانکداری، اهداف این گروه از تحول دیجیتال را بهبود تجربه مشتری، تجزیه و تحلیل داده‌ها، خودکارسازی فرایندها و... عنوان کرد. مدیرعامل گروه داده‌پردازی پارسیان یادآور شد که استودیو تجربه گروه داده‌پردازی پارسیان به عنوان راه حل تحول دیجیتال در صنعت بانکداری، تاکنون توانسته است با موفقیت مسیر توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری در بانک را بیش از پیش هموار سازد.

پس از آن، آقای دکتر اوجانی مدیر راهبردی استودیو تجربه با بررسی اقدامات بانک‌های خارجی جهت مواجهه با تحول دیجیتال و تعامل با نسل z پرداخت که این ارائه مقدمه‌ای برای شروع پانل تخصصی این رویداد با حضور متخصصان این حوزه شد.

پانلیست‌های این نشست آقایان دکتر موسوی، دکتر دلیری، دکتر مجتهدی و خانم دکتر ابوالفضل بودند. در نتیجه این نشست چالشی اجماع نظرات بر آن بود که تحول دیجیتال از فرهنگ سازمانی می‌بایست شروع شده و ادامه پیدا کند.