برگزاری سمینار نگاهی به فناوری نوین بانکداری الکترونیک
برگزاری سمینار نگاهی به فناوری نوین بانکداری الکترونیک
یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ ۱:۵۳ ب ظ

در تاریخ سوم آبان ماه 1402 نشستی با موضوع "نگاهی به فناوری نوین بانکداری الکترونیک" در محل گروه داده‌پردازی پارسیان با سخنرانی جناب آقای دکتر ستاری برگزار شد. در این نشست مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونین گروه داده‌پردازی پارسیان، مدیران عامل و معاونین شرکت‌های زیرمجموعه این گروه و نمایندگانی در سطح بانک، گروه مالی و گروه سرمایه‌گذاری پارسیان نیز حضور داشتند.