برگزاری نشست آموزشی روش‌های تأمین مالی از طریق اعتبار مالیاتی
برگزاری نشست آموزشی روش‌های تأمین مالی از طریق اعتبار مالیاتی
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۱۴ ق ظ

در تاریخ پانزدهم مرداد ماه 1402 نشستی با موضوع "روش‌های تأمین مالی از طریق اعتبار مالیاتی" در محل گروه داده‌پردازی پارسیان با سخنرانی جناب آقای دکتر دلیری برگزار شد. در این نشست مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونین گروه داده‌پردازی پارسیان، مدیران عامل و معاونین شرکت‌های زیرمجموعه این گروه و نمایندگانی در سطح بانک، گروه مالی و گروه سرمایه‌گذاری پارسیان نیز حضور داشتند.