دومین جلسه هم‌افزایی اکوسیستم بانک پارسیان
دومین جلسه هم‌افزایی اکوسیستم بانک پارسیان
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۴:۰۳ ب ظ

دومین جلسه هم افزایی اکوسیستم بانک پارسیان در سال ،1402 روز سه شنبه مورخ 1402/02/12 در محل ساختمان این گروه با ریاست جناب آقای دکتر مجتهدی "معاون توسعه کسب و کار گروه" به همراه شرکتهای گروه مالی پارسیان و گروه داده پردازی پارسیان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر مجتهدی ضمن خیر مقدم مواردی را متذکر شدند. در ادامه نماینده شرکت کارگزاری پارسیان، جناب آقای مهندس سجادی به ارائه خطوط کسب و کاری آن شرکت، ظرفیتها و فرصتهای مشترک همکاری در مجموعه خانواده پارسیان پرداختند و موارد ارائه شده توسط شرکتهای حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم جلسه، شرکت خدمات مشاور خرد پیروز جناب آقای فراهانی به ارائهی خطوط کسب و کاری آن شرکت، ظرفیت ها و فرصت های مشترک همکاری در مجموعه خانواده پارسیان پرداختند و موارد ارائه شده توسط شرکت های حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.